Bloc Admin se ocupa cu administrarea imobilelor pe baza de contract, din anul 2003, in zona metropolitana Cluj.

Oferim serviciile de mai jos, in baza unui contract de administrare si prestari servicii. Gestiunea asociatiei se va prelua in baza unui proces verbal de predare-primire.