despre

Administratorul tau

MENIU
despre noi informatii utile sesizari contact autentificare cod web

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


Bloc Admin SRL cu sediul profesional în str Plopilor nr.71 ap 11, in calitate de administrator al imobilului dvs., vă aduce la cunostintă următoarele:

 • Respectăm dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem în aplicare măsuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale.
 • Prelucrăm numele si prenumele dumneavoastră, domiciliul, codul numeric personal, număr de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, care ne-au fost furnizate de către Asociatia de Proprietari din care faceti parte, sau de către dumneavoastră, pentru:
   - executarea contractului de administrare a imobilului încheiat cu Asociatia de proprietari;
   - comunicarea către dumneavoastră a obligatiilor de plată si a oricăror comunicări în legătură cu Asociatia, sau comunicări de marketing direct privind activitatea Societătii noastre
   - îndeplinirea obligatiilor fiscale legate de justificarea activitătii si cheltuielilor Bloc Admin SRL;
   - îndeplinirea obligatiilor instituite de lege în sarcina Bloc Admin SRL;
   - îndeplinirea obligatiei de păstrare a documentelor si a datelor dumneavoastra pe durata termenelor de prescriptie si a termenelor legale de păstrare a documentelor, conform legislatiei in vigoare
 • Prelucrăm numărul de telefon si adresa de e-mail ale dumneavoastră pentru: comunicarea cu dumneavoastră si comunicări de marketing direct privind activitatea Societătii noastre. Aceste date vor fi păstrate pe durata tinerii evidentelor societătii noastre.
 • Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată si nici pentru realizarea de profiluri. Nu luam niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în conditii de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
 • Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor mentionate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligatiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.
 • Mentionăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală, până la expirarea obligatiilor contractuale, a termenelor de prescriptie si a termenelor de arhivare.
 • Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, să limitati prelucrarea realizată de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor.


 • Pentru exercitarea drepturilor mai sus arătate, inclusiv pentru exercitarea dreptului de retragere a consimtământului acordat, puteti formula, în scris, o notificare care va fi comunicată Bloc Admin la adresa mentionată mai sus.

  Pentru orice nemultumire legată de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteti adresa Asociatiei, sau Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


  Prin folosirea acestui site sunteti de acord cu aceasta politica.